System MasterKey

MasterKey to rozwiązanie techniczne, którym zainteresowanie na polskim rynku wzrasta w bardzo szybkim tempie. Master Key to system, który pozwala na otwarcie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń znajdujących się w systemie. System Master-Key nie należy mylić z systemem wkładek na jeden klucz, system jednego klucza lub wkładki ujednolicone (systemy te nie posiadają kluczy grupowych lub jakichkolwiek kluczy z hierarchią dostępów)

master Key

Przykład funkcjonowania systemu Master Key >

MASTERKEY (inaczej: układ centralnego otwierania, , system klucza generalnego, system kapitański, układ klucza “matki”) to system, który pozwala na otwarcie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń znajdujących się w systemie. Dostęp poszczególnych pracowników do pomieszczeń określany jest przez zarządzającego obiektem. Każdy pracownik np. w firmie otrzymuje klucz, którym otwiera drzwi wyjście do firmy oraz drzwi do swojego pomieszczenia. Im wyższy ranga pracownik – tym większe prawo dostępu. Na przykład kierownik dodatkowo otwiera jednym kluczem pomieszczenia podległych mu pracowników, a dyrektor – wszystkie. Oprócz tego mogą istnieć i inne powiązania. Na przykład każda sprzątaczka może niezależnie otwierać jednym kluczem wszystkie lub część pomieszczeń na “swoim” piętrze.